شرایط لازم دریافت ویزا – دانشجویان ایرانی


اداره مهاجرت و تابعیت استرالیا تمام کشورهای جهان را از سطح ارزیابی 1 (کم ریسک) تا سطح ارزیابی 4 (پر ریسک) طبقه بندی کرده است.

برای هر نوع ویزایی که توسط اداره مهاجرت صادر می شود  زیر مجموعه ای برای ویزا در نظر گرفته شده است. مدارک مورد نیاز برای ویزا به کشور مبدا شما و نیز زیر مجموعه ویزا که جهت آن درخواست کرده اید بستگی دارد.

در کل  دانشجویان ایرانی باید اداره مهاجرت را از سه جنبه متفاوت متقاعد کنند که برای سطوح ارزیابی 1 و 2 جامعیت کمتری دارند و برای سطوح 3 و 4 بیشتر نیاز هستند.

* مهارت در زبان انگلیسی (در صورت امکان گذراندن IELTS)
* حمایت مالی
* مدارک تحصیلی

لطفا توجه داشته باشید که یک قیم قانونی می تواند دانش آموزان و دانشجویان زیر 18 سال را همراهی کند و این ولی قانونی باید همراه دانشجو در استرالیا بماند و اجازه کار ندارد. افراد خانواده وابسته می توانند دانشجو را همراهی کنند و اجازه کار هم خواهند داشت.

 

مدارک تحصیلی

سیستم آموزشی استرالیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در سطح بین المللی شناخته شده است و از استانداردهای تحصیلی عالی برخوردار است.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای دوره ها و دانشگاه های مختلف متفاوت هستند. دانشگاه های استرالیا طبق یک چهارچوب شناخته شده بین المللی عمل می کنند که شامل دانشگاه ها و طبقه بندی آنها برای ارزیابی درخواست ها از سرتاسر دنیا هستند.

ارزیابی مدارک پذیرش و ورود ممکن است بر اساس مطالعات قبلی, طبقه بندی دانشگاه یا موسسات و نتایج تحصیلی و در برخی موارد تجربیات کاری و حتی مصاحبه ها یا امتحان های شخصی انجام شود.جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سطح ارزیابی خود و زیر مجموعه ویزا لطفا با ما تماس بگیرید.