موسسه مهرآوران با همکاری تعدادی از مراکز آموزشی ایران و خارج از کشور دوره های مختلف آموزشی را برگزار میکند. اهم این مراکز عبارتند از:

 دانشگاههای استرالیا

University of NewCastle

Curtin University

Deakin University

 

NAVITAS استرالیا

La Trobe University through La Trobe Melbourne

La Trobe University through ACN

Curtin University with Curtin College

Curtin University's Sydney campus

Deakin University with MIBT

Macquarie University's Downtown Sydney campus

Edith Cowan University with PIBT

Griffith University with QIBT

The University of South Australia with SAIBT

Macquarie University with SIBT

University of Newcastle through NIC

Study English in Australia with Navitas

Workforce Programs in Australia with Navitas