مراحل خدمات پذیرش و ویزا


1-    مشاوره  
یکی از اساسی ترین خدمات اعزام دانشجو ، مشاوره می باشد. فرایند اعزام دانشجوتوسط موسسه مهرآوران فردا از مشاوره شروع می شود و با تعامل کامل با متقاضی ادامه می یابد.
مشاوره تحصیلی در موسسه شامل چهار بخش می باشد:

1-    برنامه ریزی
2-    ارائه برنامه زمان بندی متناسب
برنامه ریزی و روند ارائه خدمات به صورت برنامه زمانبندی است و متقاضی از زمان اجرای مراحل کار اعزام که شامل تکمیل مدارک، کپی برابر اصل مدارک، ارسال به دانشگاه، درخواست پذیرش، ثبت نام ،  مراحل ویزا و اعزام خواهد بود از طریق پیشرفته ترین روش های آنلاین آگاه خواهد شد. زمانبندی اجرای هربخش، گام اول خدمات موسسه است که از آغاز همکاری در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. یکی از اقدامات در این مرحله ارزیابی مدرک تحصیلی و مدارک مربوط به در خواست متقاضی شامل نکاتی چون محل تحصیل گذشته یا کنونی، معدل، سابقه کار، وضعیت مالی، دانشگاه و رشته انتخابی میباشد.

3-    انتخاب رشته

4-    انتخاب دانشگاه

2-    پذیرش
پذیرش معادل لاتین کلمه Letter of Offer می باشد. پذیرش دانشگاه به دو قسمت کلی تقسیم بندی می شود.
1-    خدمات پذیرش پس ازمرحله ارزیابی آغاز می شود که شامل برابر اصل کردن کپی مدارک، ذخیره مدارک در سیستم ، تکمیل فرم در خواست پذیرش به صورت کاغذی یا مجازی ، ارسال درخواست به دانشگاه وپیگیری و دریافت نتیجه از دانشگاه در زمان بندی مشخص می باشد.
2-    انجام خدمات پذیرش از دانشگاه و کالج

3-    ویزا
خدمات ویزا به دو بخش عمده تقسیم می گردد:
1-    ارزیابی مدارک  مانند نکاتی چون سابقه کار، وضعیت مالی، دانشگاه و رشته انتخابی، خدمت سربازی، تاهل، و انگیزه تحصیلی در موضوع درخواست ویزا مهم می باشند.
2-     درخواست ویزا از سفارت:
درخواست ویزا از ثبت نام اولیه دانشگاه شروع می شود و پیش از آن بایستی شهریه یک ترم دانشگاه ، یا شهریه زبان همراه با شهریه یک ترم و بیمه دانشجویی به دانشگاه پرداخت گردد.
پس از تکمیل مدارک ،اطلاعات لازم برای بررسی توسط سفارت و اداره مهاجرت  بصورت فرم مجازی به سفارت استرالیا جهت درخواست ویزا ارسال میگردد . زمانبندی و پیگیری از موارد اصلی مراحل پذیرش و ویزا می باشد.موسسه در جلسات حضوری، تلفنی و یا حتی با کمک سایر امکانات به روز تمام مراحل کار و آخرین وضعیت پرونده را به اطلاع متقا ضیان می رساند . مدت زمان ارزیابی ویزا توسط سفارت از یک تا سه ماه متغییر میباشد .


توضیح مختصری در مورد ویزای استرالیا و نیوزیلند
1-    ویزای تحصیلی استرالیا
 برای تحصیل در استرالیا باید ویزای دانشجوئی گرفت. مدارک اصلی درخواست ویزا از این قرار می باشد
•    مدارک تحصیلی
•    گذرنامه
•    پذیرش دانشگاه
•    مدارک مالی
 جهت درخواست ویزا موارد زیر لحاظ می گردد
•    توان مالی
•    سابقه درسی و کاری
•    تاهل
•    فاصله تحصیلی و کاری
•    و موارد خاص در مورد هر کشور در زمان و مکان هنگام درخواست ویزا
ارزیابی و صدور ویزا در اردن انجام می گیرد و حدودا یک تا سه ماه طول می کشد ودر موارد خاص تا چندین ماه ادامه خواهد داشت.
اجازه کار
دانشجویان در مدت تحصیل اجازه کار بیست ساعت در هفته حین تحصیل و  تمام وقت در تعطیلات دارند. بستگی به دوره تحصیلی مانند دانشجویان دوره های تحقیقاتی و همراهان دانشجو ، ارشد و دکترا یا تعطیلات مابین ترم، مدت اجازه کار از 20 ساعت در هفته تا نامحدود می باشد.
کارهای عادی، حرفه ای و تخصصی از جمله زمینه های کاری برای دانشجویان می باشد. دستمزدها متفاوت است و می توانند هزینه زندگی و در بعضی موارد قسمتی یا همه شهریه دانشگاه را پوشش دهد.
2-    ویزای تحصیلی نیوزیلند
برای تحصیل در نيوزیلند باید ویزای دانشجوئی گرفت. مدارک اصلی درخواست ویزا از این قرار می باشد:
•    مدارک تحصیلی
•    گذرنامه
•    پذیرش دانشگاه
•    مدارک مالی
جهت درخواست ویزا موارد زیر لحاظ می گردد:
•    توان مالی
•    سابقه درسی و کاری
•    تاهل
•    فاصله تحصیلی و کاری
•    و موارد خاص در مورد هر کشور در زمان و مکان هنگام درخواست ویزا
ارزیابی و صدور ویزا در دبی و گاهی در ولینگتون انجام می گیرد و حدودا یک تا سه ماه طول می کشد ودر موارد خاص تا چندین ماه ادامه خواهد داشت.

اجازه کار
دانشجویان در مدت تحصیل اجازه کار بیست ساعت در هفته حین تحصیل و  تمام وقت در تعطیلات دارند. بستگی به دوره تحصیلی مانند دانشجویان دوره های تحقیقاتی و همراهان دانشجو ، ارشد و دکترا یا تعطیلات مابین ترم، مدت اجازه کار از 20 ساعت در هفته تا نامحدود می باشد.
کارهای عادی، حرفه ای و تخصصی از جمله زمینه های کاری برای دانشجویان می باشد. دستمزدها متفاوت است و می توانند هزینه زندگی و در بعضی موارد قسمتی یا همه شهریه دانشگاه را پوشش دهد.
مراکز کاریابی، مرکز کاریابی دانشگاه، روزنامه های محلی و شهری، دوستان و خویشان، و سایت های همچون  ‎www.seek.com.au وwww.seek.com.nz کمک برای یافتن کار می باشد. آمادگی جسمانی، تیز هوشی، مهارت و تسلط به زبان جهت یافتن کار کمک کننده می باشد.