خدمات بیمه:دانشجوی خارجی در کشور استرالیا ،نیوزلند وسایرکشورها میباید تحت بیمه درمانی باشد.

معمولا دانشگاه زمان ارائه پذیرش وتعیین شهریه مبلغی رابعنوان بیمه سلامت ودرمانی درطول مدت تحصیل جداگانه اعلام مینماید که همزمان پرداخت اولیه شهریه توسط متقاضی به دانشگاه پرداخت میگردد تا تاییدیه دانشگاه برای شروع اقدام اخذ ویزا آغازشود.

متقاضیان ویزای گاردین وتوریستی(جهت ملاقات فرزندان دانشجو)زمان اقدام به اخذ ویزا میباید دارای بیمه درمانی کشور مورد نظرباشند.موسسه مهرآوران ارتباط نزدیک با موسسات بیمه استرالیا دارد که عبارتنداز
Medicare Private-
Bupa-
Allianz-
موسسه مهرآوران اقتصادی ترین وبهترین بیمه را از شرکتهای فوق سریعا اخذ مینماید.