ترجمه رسمی مدارک:جهت اخذ پذیرش و ویزای استرالیا علاوه بر پاسپورت معتبر که بیش از یکسال اعتبار داشته باشد نیاز به مدارک ذیل نیز میباشد،

که میباید به زبان انگلیسی از طریق دارالترجمه معتبرترجمه شده باشد.این ترجمه مدارک میباید ممهور به مهرناتی گردد ویاتوسط وزارت دادگستری تائید شود.
برای استرالیا مهرناتی قابل قبول است وهزینه آن کمتر است.
خلاصه مدارک مورد نیاز جهت ترجمه ذیلا لیست گردیده ضمنا درموارد خاص مدارک دیگری مورد نیاز است:
1-شناسنامه
2-کارت ملی
3-کلیه کارنامه های آخرین مدرک تحصیلی
4-مدرک تحصیلی نهایی
5-نامه تمکن مالی از بانک(معمولا اکثربانکها به انگلیسی نامه میدهند)
6-تعهد محضری تقبل هزینه ها توسط اولیای دانشجو یا یکی ازفامیل نزدیک مانند عمو،خاله وغیره
7-نامه سابقه کار از محل کار(اگر به انگلیسی نوشته شود نیاز به ترجمه نیست)
موسسه مهرآوران فردا با تعدادی دارالترجمه رسمی که بر اساس نرخ مصوبه کانون مترجمان رسمی ایران درمناطق مختلف تهران همکاری مینماید.لازم به درج است کلیه متقاضیان میتوانند امور ترجمه ومهرناتی رابه دارالترجمه ای که مد نظرشان است محول نمایند.