آدرس سفارت نیوزیلند: 

تهران، خیابان اقدسیه، خیابان موحدی دانش ، خیابان گلستان شمالی ، کوچه سوسن، کوچه پارک دوم،  پلاک 1
تلفن:
021-26122175
فکس:
021-26121973
ساعت کار سفارت نیوزیلند:
یکشنبه تا پنجشنبه:  10:00 صبح تا 12:30 بعداز ظهر
روزهای تعطیل: جمعه و شنبه