خدمات گردشگری:موسسه مهرآوران فردا بامجوز فعالیت از وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری درمورد گردشگری دونوع فعالیت را انجام میدهد.


1-تورآموزشی
2-ویزای مسافرتی


تورآموزشی
مهرآوران فردا قادر میباشد تورهای آموزشی را با دانشگاه ها وموسسات آموزش وحرفه ای استرالیا جهت متقاضیان برنامه ریزی واقدام نماید.که این تورها میتواند آموزش زبان انگلیسی یا حرفه وفن خاص باشد.
تعدادتشکیل دهنده گروه های تور آموزشی معمولا از شش نفر بیشتر میباشد.
 هزینه های تورشامل:
-کلاسهای آموزشی
-بلیط رفت وبرگشت هوایی
-هزینه رفت وبرگشت به فرودگاه
-ایاب وذهاب ازمحل اقامت به محل آموزش
-فی سفارت جهت اخذ ویزا
-بیمه درمانی
سایرهزینه ها به عهده متقاضی است شامل:نهار،میان وعده،ورودی به اماکن تفریحی وتوریستی وغیره میباشد.
متقاضیان قادر به اجرای برنامه خارج ازتور نمیباشند.
متقاضی تور یک فقره چک بانکی بنام موسسه مهرآوران فردا بعنوان ضمانت اجرا بصورت ودیعه در اختیار موسسه قرارمیدهد که پس از برگشت به ایران عودت داده میشود.مبلغ این چک ضمانت زمان عقد قرارداد تعیین میگردد.

ویزای مسافرتی
موسسه مهرآوران فردا جهت اولیا،همسروفرزندان دانشجویان وافراد متقاضی ویزای توریستی قادراست که اقدامات اخذ ویزای مسافرتی را انجام دهد.