تور دانش آموزی دانشگاه های استرالیا خاص دانش آموزان 15 تا 18 ساله می باشد. در این تور طی یک برنامه چند هفته ای یا یک ماهه دانش آموز در یک گروه حد اکثر 15 نفره دانش آموزی به استرالیا مسافرت می کنند.
این تور در واقع یک تور آموزشی- تفریحی می باشد. در طول دوره اقامت، دانشگاه برنامه ای مشخص و از قبل برنامه ریزی شده برای دانش آموز طراحی کرده است. مهم ترین قسمت این برنامه آموزش زبان انگلیسی توسط معلمان استرالیایی است. در خلال برنامه آموزش، برنامه های تفریحی-گردشی نیز گنجانده می شوند مانند دیدار از نواحی دیدنی و باستانی شهر، دیدار از قسمت های مختلف دانشگاه، ورزش و برخی برنامه های علمی دیگر.
در پایان دوره آموزشی مدرکی به دانش آموز در ارتباط با یادگیری زبان اهدا خواهد شد.
در اینجا ذکر نکاتی ضروری می نماید:
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
مدارک تحصیلی دانش آموز
رضایت محضری پدر و مادر
ارائه حساب مالی کافی بر اساس در خواست موسسه
چک ضمانت حسن رفتار دانش آموز در طول سفر
منشور اخلاقی
دانش آموز باید قوانین و ارزش های حاکم بر ایالت های استرالیا را رعایت کند
دانش آموز باید همراه با تور بوده و برنامه های آن را دنبال کند.
دانش آموز اجازه ندارد به هیچ وجه به برنامه های غیر هماهنگ شده بپردازد.
هزینه ها:
هزینه دروه آموزشی زبان
هزینه گردش ها و تفریحات
هزینه های خاص مانند: تهیه بلیت موزه یا استخر...
هزینه رفت و آمد در شهر
هزینه خورد و خوراک
هزینه خوابگاه و محل اسکان
هزینه تجهیزات آموزشی
هزینه بلیت رفت و برگشت به استرالیا
پول تو جیبی دانشجو
قابل توجه والدین
در تمام مدت سفر این برنامه با نظارت مستقیم دانشگاه  انجام می شود. مربی و راهنما هنگام گردش در شهر همواره در کنار دانش آموزان حضور دارند. برنامه آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی بچه ها آن هم در فضای آکادمیکی مثل دانشگاه دلپذیر است و می تواند یکی از بهترین خاطرات زندگی فرزند شما باشد.
ارائه چک حسن ضمانت اخلاقی برای دانشجو اجباری است و تنها جهت محافظت از فرزند شما می باشد.
دانش آموزان در طول سفر بیمه کامل مسافرت می باشند.